• darkblurbg

Als je merkt dat dat je minder scherp ziet, ga je naar de opticien. Die meet zorgvuldig je ogen en stelt vast welke correctie nodig is om je weer optimaal te laten zien. Maar wat als prestaties van medewerkers afnemen of tegenvallen? Hoe krijg je zicht op oorzaken en mogelijkheden om de zaken te optimaliseren?  

Meten is weten, ook als het gaat om de performance van organisaties. teams+more is om die reden al vele jaren gecertificeerd partner van WaardenManagement. De testen van deze organisatie bieden concreet en praktisch zicht op de dynamiek ‘onder de waterspiegel’. Daarmee vormen de testresultaten een stevig fundament onder de aanpak van teams+more, of het nu gaat om drijfveren, verandervermogen of de organisatiecultuur.

Voor het vaststellen en analyseren van leer- en ontwikkelvragen maakt teams+more gebruik van de volgende testen:

  • Persoonlijk Oriëntatie Profiel : toont het verandervermogen bij individuele coaching en (loopbaan)begeleiding.
  • Individueel drijfverenDNA ™ : laat zien wat je energie oplevert en wat juist energie kost in je dagelijkse functioneren.
  • Team drijfverenDNA ™ : maakt de dynamiek binnen een team inzichtelijk en bespreekbaar.
  • Collectief drijfverenDNA ™ : biedt zicht op de onzichtbare krachten (‘de onderstroom’) binnen het collectief en verklaart de aanwezige organisatiecultuur.